Erdőfelújítás

Az erdőfelújítás áttekintése

A Csillag-VV Kft, az erdészeti szakirányító vállalkozás önálló gazdálkodói tevékenysége folytán, illetve a szakirányított területein érvényes erdészeti haszonbérleti vagy erdőkezelési megbízások szerint végez erdőfelújítást. Az erdőfelújítás – mely az erdő megújítását jelenti, a Csillag-VV Kft. szakemberei számára az egyik legszebb szakmai feladat, így éves szinten közel 150 hektár erdőfelújítás alá vont területen végzünk kivitelezési munkákat.

Ezek a munkák, beleértve a terepi szakirányítást és a munka elvégzést is:

 • vágástakarítás
 • talajelőkészítés
 • első kivitel
 • pótlás
 • ápolások

Személyre szabott erdőfelújítási ajánlatunkért és terepi szakirányításért keressen meg!

Az erdőfelújításáról szakmailag

Mit nevezünk erdőfelújításnak?

Az erdő felújítása az erdő kitermelt vagy kipusztult faállományának újbóli létrehozására irányuló tevékenység.

Az erdő faállományát:

 • a) annak véghasználatát követően,
 • b) ha az összefüggően ötezer négyzetmétert meghaladó területen bármilyen okból kipusztult, illetve hiányzik, és az erdészeti hatóság az érintett területen az erdő fátlan állapotban tartását nem engedélyezte, vagy
 • c) ha annak záródása összefüggően két hektárt meghaladó területen hatvan – felnyíló erdő esetén harminc, felnyitott erdő esetén ötven – százalék alá csökkent,

az erdőgazdálkodónak az itt foglaltak szerint az erdőtörvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott határidőig fel kell újítania. Az előző bekezdés utolsó pontjában foglalt esetben az erdő felújítását az erdészeti hatóság

 • az idős faállomány véghasználata nélkül, a faállomány természetes vagy mesterséges kiegészítése útján, vagy
 • ha szükséges, az idős faállomány véghasználatának legfeljebb két éven belüli megkezdésével írja elő.

Az erdőfelújítás módjai

 • a) természetes mód:
  • aa) a kitermelésre kerülő faállomány talajra hulló magjáról (mageredetű természetes felújítás);
  • ab) a kitermelt faállomány gyökeréről vagy tuskójáról kihajtott sarjakról (sarjeredetű természetes felújítás);
 • b) mesterséges mód,
  • amelynek során a kitermelendő faállomány védelmében,
  • vagy a kitermelt, illetve kipusztult és eltávolított faállomány helyén magvetéssel, csemeteültetéssel vagy dugványozással gondoskodnak a faállomány újbóli létrehozásáról.

Sarjeredetű erdőfelújítás

Sarjeredetű természetes felújítással – az erdészeti hatóságnak a talajvédelmi, a mezővédő, vagy part- vagy töltésvédelmi rendeltetésű, valamint a felnyíló erdőre hozott eltérő döntése kivételével – az éger, az akác, az őshonos nyár és a fűz főfafajú erdők újíthatók fel.

Mageredetű erdőfelújítás

Ha a termőhelynek megfelelő őshonos állományalkotó főfafajok mageredetű természetes felújításának feltételei adottak, ezt a felújítási módot kell alkalmazni.

Mesterséges és természetes erdőfelújítás

Mesterséges erdőfelújítás, illetve az erdőfelújítások mesterséges pótlása esetén csak igazolt származású és az erdőtörvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott szaporítóanyagot szabad felhasználni. Az erdőt a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárással és az erdő közérdekű korlátozásaival összhangban álló – lehetőség szerint több fafajból álló, elegyes – faállomány létrehozásával kell felújítani. Természetes erdő, természetszerű erdő vagy származékerdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdővel közvetlenül határos erdőben idegenhonos fafajokkal az erdő mesterséges felújítása csak akkor végezhető, ha az a környező erdők természetességi állapotát nem rontja, nem veszélyezteti.

Az erdőfelújítás átvétele

Az erdészeti hatóság az erdőfelújítási kötelezettség teljesítését, illetve az erdőfelújítások állapotát rendszeresen ellenőrzi (a továbbiakban: erdőfelújítások műszaki átvétele). Az erdőfelújítások műszaki átvételére évente, a tárgyév október 15-ig bezárólag kerül sor. Az ellenőrzés eredményeit az erdészeti hatóság műszaki átvételi jegyzőkönyvben rögzíti. Ha az erdőfelújítás műszaki átvételére ez előző bekezdésben foglaltak szerint nem kerül sor, az erdőgazdálkodó az erdőfelújítás állapotát évente, a tárgyév október 31-ig bejelenti az erdészeti hatóság részére.

Az erdőfelújítás megkezdése

Tarvágással érintett erdőben az erdőfelújítást az erdőgazdálkodónak legkésőbb az erdőfelújítási kötelezettség keletkezésének évétől számított második évben, az erdőfelújítás műszaki átvételéig meg kell kezdenie. Az erdőfelújítás megkezdésének minősül, ha az erdőgazdálkodó az erdősítést az erdőtervben foglaltakkal, valamint az erdőgazdálkodás közérdekű korlátozásaival összhangban, szakszerűen végrehajtja, és az újulat ápolásáról megfelelően gondoskodik. Fokozatos felújító vágással vagy szálalóvágással érintett erdőben a véghasználatot és az erdőfelújítást úgy kell végrehajtani, hogy az idős faállomány és a sikeresen megtelepedett újulat együttes záródása ne csökkenjen hatvan százalék alá. Az újulat károsodása eredményeképpen bekövetkező eredménycsökkenést – ha a megfelelő fafajú és minőségű újulat természetes úton való megtelepedése nem biztosítható – legkésőbb a soron következő év április 15-ig mesterséges úton pótolni kell. A felújítás megkezdését – az előző bekezdésben foglalt esetben a véghasználatok befejezését – követően az erdőfelújítás befejezéséig az erdőgazdálkodó köteles a területen az erdőfelújítás eredményes befejezését lehetővé tevő minőségű és mennyiségű újulatot létrehozni és fenntartani.

Erdőfelújitás
Erdőfelújitás előtt

Sütiket használunk. Miért is?

Kérem engedélyezze a süti beállításokat ennél a honlapnál is a legjobb felhasználói élmény érdekében! Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik szöveges fájlok, amelyeket böngészési élmény javítására és anonim látogatottságmérésre használunk. A sütik használata letiltható minden böngésző beállításaiban. Az Oké gombra bökve (vagy a honlap további használatával) látogatóink elfogadják az oldal által lerakott sütiket.

Bezárás